Das Schwangerschaftsschwimmen findet an folgenden Daten statt:

  Januar 20: 9, 16, 23
  Februar 20: 6, 13, 20, 27
  März 20: 12
  April 20: Ausfall wegen Coronavirus
  Mai 20: Ausfall wegen Coronavirus
 – Juni 20 Ausfall wegen Coronavirus
  Juli 20: Ausfall wegen Coronavirus
  August 20: 13, 20, 27
  September 20:  3, 10, 17, 24
  Oktober 20: 15, 22, 29
  November 20: 5, 12, 19, 26
 – Dezember 20: 3, 10